Activităţile propuse în acest proiect sunt asamblate logic şi urmează o structură de organizare coerentă. În mod special, în cadrul proiectului  activităţile principale sunt evidenţiate prin definirea clară a structurii proiectului, spre exemplu care este statutul la nivelul politicilor, care reprezintă baza pentru  activităţile desfăşurate de îndrumători profesionali şi consilieri, care este fondul și experienţa lor dobăndită, ce metode sunt deja utilizate, care este gradul acestora de lizibilitate în domeniul tehnologiei informației şi dacă aceştia obţin oportunităţi de instruire suficiente pentru a−şi îmbunatăţi abilităţile şi a−şi mări calificările etc. Această activitate duce la producerea de O1. Astfel partenerii se vor focaliza pe îmbunătăţirea metodelor utilizate pentru proiectul grupului ţintă, care vor fi disponibile prin intermediul social media, în funcţie de scopul proiectului şi de feedback−ul strâns şi analizat ăn O1. Îmbunătăţirea resurselor (O2) va fi dezbătută în cadrul unui curs O3 disponibil în ateliere de lucru directe şi pe o platformă eLearning (O4).  Toate obiectivele intelectuale menţionate mai sus vor fi validate pe o perioadă de şase luni, timp în care vor fi stranse evaluări importante  în funcţie de care partenerii vor finaliza aceste implementări.  Etapa de validare se va desfăşura începand din luna a 16−a pană în luna 21 şi va include mobilitatea îndrumătorilor profesionali şi a consilierilor, fiind desfășurat la Viena, Austria. Etapa de validare se va termina prin finalizarea a O2, O3 şi O4.

 

În paralel cu activităţile menţionate mai sus, care sunt relaţionate direct cu obiectivele intelectuale propuse de proiect, partenerii vor implementa activităţi paralele care vor asigura implementarea ușoară a proiectului, garantarea calității şi comunicarea cu grupul ţintă de cercetare. Aceste activități sunt:

managementul proiectului,

garantarea și evaluarea calității,

diseminarea informaţiei şi exploatarea resurselor dobandite.

 

Grupul ţintă principal căriua îi este adresat proiectul este format din consultanţi de carieră şi consilieri. Aceștia vor fi mobilizaţi foarte devreme în cadrul proiectului,  în scopul întemeierii angajamentelor şi a implicării din partea grupului ţintă, precum şi pentru oferirea de feedback care va fi utilizat pentru dezvoltarea și obținerea unor rezultate mai bune și cu ținte mai precise.  De-a lungul implementării proiectului partenerii vor include cel puțin 200 de membri ai grupului țintă directă (cu excepția participanților la conferința finală a proiectului).
Grupul ţintă indirect al proiectului sunt persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din diferite medii, care vor beneficia de instrumente dezvoltate, dar, cel mai important, şomerii vor beneficia de  servicii imbunătăţite de consiliere în orientarea carierei. Partenerii vor include și feedback-ul lor în faza de validare a proiectului, care va fi colectat de grupul direct al proiectului. Se estimează că ca minim 100 membrii ai grupului indirect vor furniza feedback despre instrumentele dezvoltate, prin consilierii de carieră.