CREFOP: www.crefop.ro

CREFOP-e1421696490666

Fundația CREFOP este o organizaţie non-guvernamentală (ONG), înfiinţată în anul 2006, fiind activ implicată în îmbunătățirea calității educației și formării profesionale și în dezvoltarea bunelor practici în acest domeniu. Promovează în mod activ principiile de cooperare și accesul nediscriminatoriu la resursele diferiților factori implicați în dezvoltarea socio – economică la nivel local, regional, național și internațional. Este un furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Este, de asemenea, autorizată să furnizeze consiliere și mediere pe piața muncii. Principalele activități sunt: cercetarea socială, învăţarea non – formală și informală, formarea profesională, precum și consiliere în carieră. CREFOP are 15 angajați cu normă întreagă și peste 50 de colaboratori. Este, de asemenea, implicată în dezvoltarea politicilor ocupaționale în parteneriat cu autoritățile locale. Oferă consiliere și formare pentru grupurile cu obiective specifice, precum: persoane cu dizabilităţi, șomeri pe termen lung și scurt, persoane inactive, persoane care au abandonat școala. Organizația are experiență în economia socială și antreprenoriatul social, precum și în implementarea de proiecte la nivel național și internațional.

 

BEST: www.best.at

BEST a fost fondată în 1987 ca un institut independent de calificare profesională. Principalele activități includ educația adulților, calificare profesională, îndrumarea somerilor și formarea calificărilor cheie care vizează reintegrarea pe piața muncii. Institutul dispune de facilități de instruire pentru 14.000 de studenți pe an. Instruirea diferitor grupuri-țintă se face prin metode pedagogice și didactice inovative, în special pentru integrare și motivare, precum și prin cursuri de formare pe platforma e-Learning care sunt actualizate în mod constant. Fiind unul dintre primele institute de formare din Austria, BEST a devenit un centru certificat Eco-C (Certificat de Comunicare Europeană) oferind cursuri de formare și teste. În cadrul Departamentului de Proiecte Internationale, BEST are în portofoliul său peste 100 de proiecte europene și o experiență îndelungată de cooperare, atât în calitate de coordonator cât și de partener. Institutul este axat pe schimbul de experiență și practică, precum și dezvoltarea în comun cu partenerii europeni.

BEST aplică mecanisme de asigurare a calității, care stabilesc nivelul ridicat de calitate în toate gama de servicii oferite, fiind în continuă îmbunătățire. Sistemul de management al calității este aplicat, cu standarde de control solide, facilititând procesul de monitorizare, identificarea timpurie a riscurilor și reacția promptă, cu ajutorul măsurilor corective sau preventive adecvate. Viziunea pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite nu este împărtășită numai de membrii conducerii, ci şi de personalul BEST, aceasta urmărind îmbunătățirea rezultatelor lor și eficienţa în mod regulat. Performanța este monitorizată printr-un set de indicatori clari și agreați de comun acord.

 

BRAINSTORMING Ltd: www.brainstorming.gr

Brainstorming a fost fondată în 1993 în Atena, cu scopul de a furniza servicii de consultanță, studii și servicii de formare în instituțiile din sectorul public, semi-public și privat. Compania funcţionează în următoarele domenii: Servicii de Management; Marketing – Vânzări; Zona de studiu; Proceduri – Sisteme; Finanțe; Managementul Resurselor Umane; Sisteme de calitate; Contabilitate; Programe europene; Sisteme de Informații.

Printre clienții BrainStorming se numără companiile din sectorul public și instituții, companii de asigurări, companii locale, regionale și private din diverse industrii.

Orientat spre calitate, BrainStorming a stabilit și aplică un sistem de calitate în conformitate cu cerințele EN ISO 9001: 2008. Aceste cerințe sunt considerate minime pentru a fi realizate de către societate, pentru a asigura satisfacție clienților în toate apectele prin serviciile de inginerie și consultanță oferite. Mai mult decât atât, compania a stabilit și aplică un sistem de management de mediu bazat pe standardul EN ISO 14001:2004, demonstrând angajamentul său la protecția mediului și dezvoltare durabilă. Următorul pas pentru BrainStorming a fost stabilirea și punerea în aplicare a Managementului General al Calităţii (model de excelență EFQM), pentru care au fost recunoscuţi de două ori (2003, 2006) cu Angajamentul de Excelență, însă cea mai mare recunoaștere au primit-o în 2009 – premiul pentru excelență de 4 stele.

BrainStorming oferă o gamă largă de servicii de consultanță pentru întreprinderi, care permite companiei să ofere clienților săi servicii integrate și să acopere cu succes toate aspectele unui proiect. Mai ales în domeniul managementului resurselor umane, Astfel, BrainStorming este poziționat în mod unic să contribuie atât la AL și aspecte de management al GOAL, aducând în cadrul parteneriatului expertiza specifică în management, calitate și monitorizare, cu o experiență deosebită în Managementul Resurselor Umane, cu conotații clare spre formarea profesionala a adulților și construirea abilităților.

 

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl:

logo IHF

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl este o organizaţie non profit, înfiinţată în Bruxelles în anul 2004. Scopul principal al IHF este de a oferi comunităţii (inclusiv organizaţiilor non-profit şi autorităţilor locale) sprijin pentru dezvoltarea unei cooperări internaţionale mai largi, prin activităţi de instruire specializată pe politici şi diseminarea valorilor europene.

Unul dintre mijloacele de atingere a acestui obiectiv este organizarea de cursuri specializate şi seminarii axate pe dezvoltarea de proiecte europene. Cursurile sunt bazate pe politicile şi legislaţia UE, Relaţii Internaționale şi Managementul Proiectelor şi promovează posibilitatea de a participa la programe finanţate de UE.

IHF de asemenea organizează grupuri de studiu în Bruxelles pentru tineri absolvenţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, IMM-uri, universităţi, promovând acivităţile de mobilitate la diferite niveluri de instruire. Din 2004 IHF a organizat mai mult de 40 de vizite de studiu la Bruxelles, pentru mai mult de 500 de oameni.

Mai mult decât atât, IHF este, din 2004, partener (organizaţie gazdă) în proiecte de mobilitate finanţate prin diferite programe Naţionale şi ale Uniunii Europene, precum Leonardo da Vinci şi Erasmus pentru tineri antreprenori. IHF a acumulat o experienţă considerabilă în consiliere şi orientare în carieră, prin schimbul de experientă cu alte organizaţii, prin analiza nevoilor şi ambitiilor practicanţilor şi urmărirea evoluţiilor în carieră după finalizarea practicii.

IHF oferă asistenţă suplimentară prin monitorizarea continuă a modificărilor în legislaţia europeană precum şi a activităţilor Instutuţiilor europene şi răspândirea ulterioară a informaţiilor aferente, precum şi asistenţa în căutarea de parteneri şi construirea de reţele.

Datorită prezenței sale în Bruxelles, IHF ASBL dezvoltat o experiență relevantă în organizarea activităților de diseminare și valorificarea la nivelul UE, prin contacte cu deputații europeni, alte instutiţii și asociaţii europene, stakeholderi, grupuri de consumatori etc.

 

Enoros Consulting Ltd: www.enoros.com.cy

 

ENOROS Consulting a fost înfiinţată în 2006 şi este una din cele mai importante companii de consultanţă în management şi managementul proiectului din Cipru, antrenată în furnizarea serviciilor de înaltă calitate pentru societatea cipriotă, administraţia publică şi guvernul său. Domeniile sale de expertiză, susținute de un mare număr de proiecte de success, sunt următoarele: o experienţă vastă în furnizarea de consultanţă politică la toate nivelurile de guvernare, în special cu privire la problemele sociale de dezvoltare locală şi regională, culturală, precum şi promovarea relaţiilor şi sinergiilor cu guvernul central, a comunicării inter şi intra sectoriale la nivel local/regional.

ENOROS a acumulat experinţă şi în domeniul strategiilor de reformă şi modernizare, în cadrul colaborării pe care a avut-o cu instituţiile publice la nivel regional şi local pentru modernizarea şi reformarea administraţiei publice.                                     Deține experienţă în proiectarea şi desfășurarea cercetării calitative, în procesarea rezultatelor și extragerea concluziilor, prin managementul proiectelor relevante pentru organismele din sectorul public din Cipru și din străinătate.

Experinţă extinsă de atragere a fondurilor structurale ale UE pentru proiecte care promovează dezvoltarea regional – aceasta include o expertiză vastă în managementul resurselor (finanțate UE), în elaborarea de politici, în stabilirea liniilor de procedură transparente, în monitorizarea respectării şi asumării responsabilităţilor.

Dezvoltarea resurselor umane prin gestionarea, monitorizarea şi evaluarea carierei, precum şi proiectarea şi livrarea de programe de formare profesională personalizate (adresate diferitelor grupuri țintă). Acestea includ, dezvoltarea şi furnizarea de materiale de formare şi curriculum, crearea sau îmbunătățirea metodelor de formare, metodologiilor de instruire a formatorilor, servicii de administrare, marketing şi comunicare pentru programele de formare, dezvoltare de software educațional, de aplicații multimedia în scopuri educaționale și software de proiectare pentru monitorizarea și evaluarea instruirii, etc.

 

 

COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS DIOPHANTUS: www.cti.gr

 

Institutul Computer Technology and Press Diophantus (CTI) este o organizaţie de cercetare şi tehnologie centrată pe inovaţie în domeniul informaticii şi al metodelor de comunicare. Institutul acordă o importantă deosebită educaţiei prin crearea şi dezvoltarea unor forme convenţionale şi digitale de media în domeniul educaţional şi în învăţămîntul permanent; prin publicarea unor materiale educaţionale în format electronic şi tipărit; prin administrarea si conducerea instituţiei The Greek School Network (sistemul de învăţămant în limba greacă) şi prin încurajarea organizaţiei şi operării infrastructurii electronice a Ministerului Educației grec, Învațărea Permanentă și Problemele Religioase, cât şi a tuturor domeniilor educaţionale. Institutul a fost fondat în anul 1985 şi se află sub tutela Ministerului Educaţiei din Grecia. Echipele de cercetare şi departamentele CTI, în funcţie de domeniile de interes, au participat în ultimii 20 de ani la foarte multe proiecte europene şi naţionale cum ar fi: ESPRIT, Telematics, Integra, Environment, Iniţiativa eLEARNING, IST (peste 40 de proiecte), Interreg, activităţi de inovaţie, Ten Telecom, Growth, Leonardo, LLP KA3-ict, Adapt, Socrates, Craft, Marie Curie, Programul naţional care promovează competitivitatea şi Programul naţional care încurajează cercetarea şi tehnologia, proiecte finanţate de către Ministerul Educaţiei grec, National Information Society Program şi proiecte finanţate privat.

“Centrul de Telematică și Aplicații pentru dezvoltare regională” (ab. “Centrul de Telematică) al Institutului Computer Technology and Press Diophantus (CTI) a fost înființat cu obiectivul principal de a îmbunătăți dezvoltarea regională prin utilizarea eficientă a noilor tehnologii pentru regiunile care sunt acoperite de Institut.

Principalele obiective ale acestui departament sunt:

Să functioneze ca pârghie pentru dezvoltarea regională și colaborarea inter-regională.

Să deruleze cercetări aplicate pentru dezvoltarea și sprijinul aplicațiilor informatice pentru sectoarele regionale, publice și private (în Grecia de Vest)

Să dezvolte, să sprijine și să folosească sisteme informatice utilizate pentru activitățile de educație în Grecia

Principalele activități ale Centrului de Telematică includ:

Design-ul și implementarea dezvoltării regionale și a acțiunilor de colaborare inter-regională în cadrul mai multor inițiative și programe europene și naționale

Furnizarea de soluții telematice de cercetare avansată.

Designul, dezvoltarea și implemementarea soluțiilor telematice pentru Minsterul Educației din Grecia, pentru Învațărea Permanentă și Problemele Religioase

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj: www.sir.com.pl

 

Instituţia Association Integration and Development a fost creată pe data de 21 iunie 2001 în Kielce, în Polonia. Asociaţia îşi concentrează activităţile pe dezvoltarea societăţilor locale, a culturii şi pe promovarea moştenirii naţionale, precum şi a sporturilor, a timpului liber, a protecţiei mediului înconjurător, a îmbunătăţirii sănătăţii, a serviciilor sociale şi a sistemelor de reabilitare a persoanelor cu handicap, dar şi pe progres în domeniul educaţiei, ştiinţei şi a sectoarelor tehnologice. Principalele noastre obiective sunt: acţiuni orientate către dezvoltarea societăţii civile, sporirea oportunităţilor pentru dialogul social şi platforme pentru comunicarea societăţii locale cu actori naţionali şi internaţionali, creşterea conştiinţei în privinţa promovării integrării şi a cooperării cu Uniunea Europeană, stabilirea unor parteneriate şi alte forme de cooperare între ţările din Uniunea Europeană şi noile state membre şi Europa de Est, încurajarea tuturor iniţiativelor îndreptate către dezvoltarea şi îmbunătăţirea sectorului social şi economic, dezvoltarea antreprenoriatului local şi a sistemului de angajare pe piaţa forţei de muncă inclusiv şomajul, sprijin acordat persoanelor fără loc de muncă, crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea colaborării între angajatori şi antreprenori, iniţierea, promovarea şi implementarea de proiecte concentrate pe încurajarea dezvoltării antreprenoriatrului, proiectarea unui sistem de ajutor financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale inclusiv economia rurală şi protecţia moştenirii naţionale, încurajarea progresului în mediul rural în conformitate cu standardele Uniunii Europene, acţiuni centrate pe protecţia mediului, asistenţă socială şi reabilitarea persoanelor cu dizabilități și a celor care fac parte din grupurile marginalizate sau vulnerabile.

Din 2001, Asociația a implementat 22 de proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene, prin Programul de Dezvoltare a Resurselor Umane. SIR este implicat în mod activ în mai multe proiecte naţionale şi internaţionale. SIR desfăşoară activităţi educaţionale în vederea promovării procesului de integrare cu Uniunea Europeană şi pentru a creşte nivelul cooperării cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Prin aceste activităţi, SIR oferă spijin iniţiativelor locale prin schimb de experienţe şi prin stimularea cooperării între Actorii Societăţii Civile.

Un alt sector în care activează Asociaţia presupune iniţierea de proiecte care vizează piaţa muncii în vederea acordării unui spijin celor care sunt în căutarea unui loc de muncă prin traininguri, intership-uri precum şi acordarea de subvenții pentru a începe o afacere proprie.