hor

Rezulatami projektu będą przede wszystkim: zestaw narzędzi dostępnych za pośrednictwem portali społecznościowych umożliwiajacych współpracę na lini osoba poszukująca pracy – doradca zawodowy; kurs przygotowujący do wykorzystwania tychże narzędzi, które w znaczny sposób zwiększą i rozwiną umiejętności niezwykle ważne dla promocji motywacji, zwiększania zaangażowania, mobilności; platforma e-learningowa wspierajaca osoby poszukujące pracy w kontaktach z doradcami zawodowymi.