Concept 3 Recreate

Projekt zakłada wypracowanie zbioru narzędzi, które będą dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych i umożliwią doradcom zawodowym i pośrednikom pracy lepsze i bardziej ukierunkowane możliwości  świadczenia usług. Dodatkowo partnerzy opracują kurs przygotowujący grupę docelową do wykorzystywania tychże narzędzi, który jednocześnie będzie miał na celu zwiększenie zakresu ich umiejętności istotnych dla wzmacniania motywacji, zaangażowania, mobilności. Stworzona zostanie również platforma e-learningowa uzupełniajacą kurs.