Σχετικά με το έργο

Σχετικά με το έργο
Το πρόγραμμα σκοπεύει να αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων για τους συμβούλους  και μέντορες  καριέρας  το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω κοινωνικών μέσων  και το οποίο αποσκοπεί στην μείωση του φόρτου εργασίας που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί, καθώς  και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες για άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιφέρειες  ή  που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα  τα οποία καθιστούν δύσκολο γι αυτά τα άτομα να επισκεφθούν ένα σύμβουλο κα...